Halden kommunes arkiver

Halden kommune har startet med avlevering av sine eldre og avsluttede arkiver til IKA Østfold. Halden Arbeiderblad var på besøk hos IKA Østfold i forbindelse med at Halden kommune kom med flere hyllemeter med arkiv.

1 avlevering3

Stort ordningsprosjekt for Østfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune skal få ordnet sine eldre og avsluttede papirarkiver og deponere dem i arkivdepot hos IKA Østfold.

Avlevert arkiv1

Skiptvet kommune

Nå har Skiptvet som den første kommunen i Østfold fått avlevert arkivene sine fra 1837 og fram til ca. 1960. Det står nå trygt og tilgjengelig for fremtidig bruk her i arkivdepot i IKA-bygget i Skjeberg.

Kjell 2015

Ny medarbeider

Vi ønsker Kjell Ivar Antonsen velkommen til IKA Østfold. Han er ansatt som arkivar/historiker og skal ha spesielt fokus på ordning og mottak av eldre og avsluttede arkiver. Alle våre eiere vil komme til å treffe på han etterhvert som de eldre og avsluttede arkivene blir overlevert til arkivdepotet her hos oss.

Norgeskart

Riksarkivarens arbeid med kommunereformen

Kommunereformen vil få store konsekvenser for arkivene i kommunene. Riksarkivaren og det kommunale arkivmiljøet er bekymret for at de arkivfaglige konsekvensene av reformen ikke blir tatt hensyn til i planleggingen av prosessen.

Les mer om dette på Arkivverkets hjemmeside.


>> Nyhetsarkiv
Powered by CustomPublish AS