Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

bevplan_forside

Bevaringsplan for privatarkiv

Bevaringsplanen for privatarkivene i Østfold er nå ferdig. Den er utarbeidet av Østfoldmuseene i samarbeid med oss i IKA Østfold. Planen består av en bestandsanalyse av privatarkivsamlingene, ikke minst Østfoldmuseenes store samlinger. Dessuten en samfunnsanalyse av Østfoldsamfunnet de siste omlag 250 år.

Arbeidet med planen er støttet økonomisk av Arkivverket, gjennom deres arkivutviklingsmidler, og Østfold fylkeskommune.

Les hele planen her: https://www.arkivverket.no/for-arkiveiere/arkiver-fra-privat-sektor/6-institusjoner-og-ressurser-pa-privatarkivfeltet

Biblioteket2

Sarpsborg kommunes byggesaksarkiv digitaliseres

..og ut triller arkitektoniske perler

 

Under digitaliseringen av Sarpsborg kommunes byggesaksarkiv, pakkes skissene av alle byens byggverk ut av mapper og bokser, fra enkle skur til arkitektoniske perler. I sistnevnte kategori finner vi Sarpsborg bibliotek, som har blitt stående som et viktig verk i den norske funksjonalismen historie.

Riksarkivet logo

Bevaring av digitale dokumenter - en samfunnsutfordring

Årets arkivstatistikk avdekker store utfordringer for dokumentbevaringen, ikke minst i mange av landets kommuner. Riksarkivaren er bekymret for hvordan digitalt skapte dokumenter blir tatt vare på og langtidslagret.

IMG_4774

Muggsanering ved IKA Østfold

Arkivmateriale som leveres til depot skal, i tråd med Riksarkivarens Normalinstruks for arkivdepot i kommuner og fylkeskommuner, være rengjort før avlevering. I mangel av private aktører i markedet som kan levere muggsanering av arkivmateriale med tilfredsstillende resultat, tar vi i mot muggskadd materiale fra våre eiere for deponering og sanering her hos oss.

Skrevet av: Antonia Reime Aabø

JA

Unionen er opløst!

Stortingets møte den 7. juni 1905 skulle vise seg å bli et av de mest skjellsettende i landets historie noensinne. Et samlet storting stilte seg bak vedtaket om at kong Oscar IIs posisjon som Norges konge skulle opphøre, og hans myndighet overføres til den norske regjeringen. Den drøyt nittiårige unionen med Sverige var dermed opphevet.

Unionsflaggan

Gratulerer med dagen, söta bror!

I anledning Sveriges nasjonaldag passer det å sende noen tanker til alle de svenske kvinner og menn som gjennom historien har betydd så mye for Østfold. Selv om det til tider var krig og ufred, var det også tider med tette og gode forbindelser mellom folk her langs grensen. Vi har funnet frem et par eksempler fra fattigprotokollene i Idd sør for Halden.

 

arkheionhand

Rykende ferskt Arkheion

-Nå også på nett

Årets første Arkheion er kommet fra trykkeriet i dag, og der finner du blant annet en artikkel om IKA Østfolds nettutstilling "Året på Gabrielhytta".

tale8_5_46[1]

Vi må aldri glemme

I arkivet etter Askim videregående skole ligger et lite manuskript til en tale. Den ble skrevet til 8. mai 1946, til en samling i gymsalen på det som da het Askim høiere almenskole.

pakker

Velkommen til oss!

Lørdag mellom 12 og 14 er det "Åpen dag" på IKA

Hva finnes i gamle arkiver? Leter du etter slekt, eller er interessert i lokalhistorie fra Østfold?


 

Penicillium chrysogenum

Påskenøtter - del 5: Hva er Aspergillius og Cladosporium?

IKA Østfolds viktigste oppgave er å ta vare på arkivene for fremtiden. Vårt arkivdepot er klimastyrt slik at papir får lengst mulig levetid. Spesielt viktig er det at luftfuktigheten holdes under 50% RH, slik at papiret ikke kan angripes av muggsopp. Muggsopp bryter ned papir og er også helsefarlig for mennesker som håndterer arkivene. Dessverre har mange av arkivene som kommer inn til oss allerede fått muggsoppskader. I vår saneringsavdeling kan de renses for muggsopp slik at papiret får lengre levetid, og arkivene kan brukes uten helsefare. 

påskegodt

Påskenøtter - del 4: Hva var Ystehede fremmedleir?

 Av og til dukker det opp papirer i arkivet som gjør oss ekstra nysgjerrige, og på steder vi minst venter å finne dem. I arkivet etter ligningskontoret i Idd kommune står en boks som heter «Registreringskort Ystehede fremmedleir» datert 1946. Men hva var den, og hvem er menneskene som er registrert på alle kortene?

 

fylkesting1920

Påskenøtter - del 3: Når kunne man stemme på fylkestingsvalg i Norge?

Fylkeskommunen slik vi kjenner den skal bli del av en større region. Men når kunne man for første gang stemme på representanter til fylkestinget?

Allerede i 1837 ble amtskommunen opprettet. Den skiftet navn i 1919 til fylkeskommune. Lenge var bare landkommunene, eller herredskommunene, med i fylkeskommunen. Det ble endret i 1962 da også byene ble med. Men i motsetning til kommunene, hvor representanter ble valgt helt fra begynnelsen av, var det kommunenes ordførere som utgjorde fylkestinget helt til direktevalg ble innført.

ØFB

Påskenøtter - del 1: Hva het kurbadet som i 1897 ble etablert i Skjeberg?

 

Hos IKA Østfold befinner det seg mange ulike typer arkiver. Ett av dem stammer fra et kurbad som ble opprettet i 1897 i Skjeberg. Denne typen sjøbad mente man hadde stor helsebringende effekt, og langs kysten ble svært mange slike kurbad opprettet. Stedet ble senere svært populært som utfluktssted, og feriested, særlig for Sarpsborgs befolkning.

 

IKA Østfold (Østfold interkommunale arkivselskap IKS)
Tlf: 69 11 63 05
Org.nr.: 984 789 572