Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Bevaring av digitale dokumenter - en samfunnsutfordring

Årets arkivstatistikk avdekker store utfordringer for dokumentbevaringen, ikke minst i mange av landets kommuner. Riksarkivaren er bekymret for hvordan digitalt skapte dokumenter blir tatt vare på og langtidslagret. Halvparten av landets kommuner har aldri tatt uttrekk av sine fagsystem, altså overført dette til sikker langstidslagring. Faren for å miste svært viktig informasjon om enkeltindivider og innbyggeres rettigheter er derfor stor.

- Dette er i ferd med å bli et alvorlig samfunnsproblem, og innbyggerne og kommunene vil miste viktig rettighetsdokumentasjon, kommenterer riksarkivar Inga Bolstad.

Les hele saken på Arkivverkets sider her: https://www.arkivverket.no/nyheter/digital-informasjon-om-innbyggerne-ratner-pa-rot

IMG_4774

Muggsanering ved IKA Østfold

Arkivmateriale som leveres til depot skal, i tråd med Riksarkivarens Normalinstruks for arkivdepot i kommuner og fylkeskommuner, være rengjort før avlevering. I mangel av private aktører i markedet som kan levere muggsanering av arkivmateriale med tilfredsstillende resultat, tar vi i mot muggskadd materiale fra våre eiere for deponering og sanering her hos oss.

Skrevet av: Antonia Reime Aabø

JA

Unionen er opløst!

Stortingets møte den 7. juni 1905 skulle vise seg å bli et av de mest skjellsettende i landets historie noensinne. Et samlet storting stilte seg bak vedtaket om at kong Oscar IIs posisjon som Norges konge skulle opphøre, og hans myndighet overføres til den norske regjeringen. Den drøyt nittiårige unionen med Sverige var dermed opphevet.

Unionsflaggan

Gratulerer med dagen, söta bror!

I anledning Sveriges nasjonaldag passer det å sende noen tanker til alle de svenske kvinner og menn som gjennom historien har betydd så mye for Østfold. Selv om det til tider var krig og ufred, var det også tider med tette og gode forbindelser mellom folk her langs grensen. Vi har funnet frem et par eksempler fra fattigprotokollene i Idd sør for Halden.

 

arkheionhand

Rykende ferskt Arkheion

-Nå også på nett

Årets første Arkheion er kommet fra trykkeriet i dag, og der finner du blant annet en artikkel om IKA Østfolds nettutstilling "Året på Gabrielhytta".

tale8_5_46[1]

Vi må aldri glemme

I arkivet etter Askim videregående skole ligger et lite manuskript til en tale. Den ble skrevet til 8. mai 1946, til en samling i gymsalen på det som da het Askim høiere almenskole.

pakker

Velkommen til oss!

Lørdag mellom 12 og 14 er det "Åpen dag" på IKA

Hva finnes i gamle arkiver? Leter du etter slekt, eller er interessert i lokalhistorie fra Østfold?


 

Penicillium chrysogenum

Påskenøtter - del 5: Hva er Aspergillius og Cladosporium?

IKA Østfolds viktigste oppgave er å ta vare på arkivene for fremtiden. Vårt arkivdepot er klimastyrt slik at papir får lengst mulig levetid. Spesielt viktig er det at luftfuktigheten holdes under 50% RH, slik at papiret ikke kan angripes av muggsopp. Muggsopp bryter ned papir og er også helsefarlig for mennesker som håndterer arkivene. Dessverre har mange av arkivene som kommer inn til oss allerede fått muggsoppskader. I vår saneringsavdeling kan de renses for muggsopp slik at papiret får lengre levetid, og arkivene kan brukes uten helsefare. 

påskegodt

Påskenøtter - del 4: Hva var Ystehede fremmedleir?

 Av og til dukker det opp papirer i arkivet som gjør oss ekstra nysgjerrige, og på steder vi minst venter å finne dem. I arkivet etter ligningskontoret i Idd kommune står en boks som heter «Registreringskort Ystehede fremmedleir» datert 1946. Men hva var den, og hvem er menneskene som er registrert på alle kortene?

 

fylkesting1920

Påskenøtter - del 3: Når kunne man stemme på fylkestingsvalg i Norge?

Fylkeskommunen slik vi kjenner den skal bli del av en større region. Men når kunne man for første gang stemme på representanter til fylkestinget?

Allerede i 1837 ble amtskommunen opprettet. Den skiftet navn i 1919 til fylkeskommune. Lenge var bare landkommunene, eller herredskommunene, med i fylkeskommunen. Det ble endret i 1962 da også byene ble med. Men i motsetning til kommunene, hvor representanter ble valgt helt fra begynnelsen av, var det kommunenes ordførere som utgjorde fylkestinget helt til direktevalg ble innført.

ØFB

Påskenøtter - del 1: Hva het kurbadet som i 1897 ble etablert i Skjeberg?

 

Hos IKA Østfold befinner det seg mange ulike typer arkiver. Ett av dem stammer fra et kurbad som ble opprettet i 1897 i Skjeberg. Denne typen sjøbad mente man hadde stor helsebringende effekt, og langs kysten ble svært mange slike kurbad opprettet. Stedet ble senere svært populært som utfluktssted, og feriested, særlig for Sarpsborgs befolkning.

 

VipeBeskåret

Fugler i Østfold-naturen for femti år siden

Våren lar vente på seg i år. Trekkfuglene fristes kanskje ikke til Østfold riktig ennå, og standfuglene lengter nok også etter varmere tider. Men hvordan sto det til på fuglefronten for 50 år siden?

Carl Johan som svensk tronarving, malt av Francois Gerald, 1811. (Public Domain Mark 1.0)

Kronprinsens gave til Hvaler

Vinteren 1816 var kald. Året i forveien hadde den store vulkanen Tambora i Indonesia eksplodert, og enorme mengder aske blitt sendt opp i atmosfæren. Utbruddet er ett av de største vi kjenner til og senket jordas temperatur med mellom 2 og 4 grader. Mange steder ble året 1816 kalt «året uten sommer». En gave fra den svenske kronprins Carl Johan skulle bli redningen for de mange sultne på Hvalerøyene.

 

georgsibbern

Statsministrene fra Østfold

I disse dager pågår det regjeringsforhandlinger på Jeløya utenfor Moss. Mindre kjent er det kanskje at flere norske statsministre har blitt født i Østfold?

Mysen protokoller2

Julegave til de trengende i Mysen

Mysen kommune hadde i en årrekke en tradisjon hvor kommunestyret bevilget penger til utdeling blant lokalsamfunnets trengende til jul. Sporene etter den kommunale gavetradisjonen gjenfinner vi idag i kommunestyrets møteprotokoller.

IKA Østfold (Østfold interkommunale arkivselskap IKS)
Tlf: 69 11 63 05 / 970 11 466
Org.nr.: 984 789 572