Halvparten av landets kommuner har aldri tatt uttrekk av sine fagsystem, altså overført dette til sikker langstidslagring. Faren for å miste svært viktig informasjon om enkeltindivider og innbyggeres rettigheter er derfor stor.

- Dette er i ferd med å bli et alvorlig samfunnsproblem, og innbyggerne og kommunene vil miste viktig rettighetsdokumentasjon, kommenterer riksarkivar Inga Bolstad.

Les hele saken på Arkivverkets sider her: https://www.arkivverket.no/nyheter/digital-informasjon-om-innbyggerne-ratner-pa-rot