IKA Østfold tilbyr følgende tjenester innen depot:

  • Magasinplass for eldre og avsluttede arkiver.
  • Betjening av deponerte arkiv for våre eiere, publikum og forskere.
  • Rådgivingstjeneste i forkant av avlevering til depot
  • Kurs og opplæring av eiernes ansatte i arkivfag og relevant lovverk
  • Rådgiving knyttet til håndtering og oppbevaring av arkiver lokalt hos våre eiere