IMG_2735.JPG

Protokoll der muggsopp har spist seg gjennom mye papir og gjort stor skade.

Svar: Aspergillius og Cladosporium er to av de vanligste muggsoppartene å finne i fuktskadde papirarkiver.

(Ingressbilde: www.mycoteam.no)