IMG_4718.JPG

Hovedtema for denne utgaven av bladet er det digitale, både arkivuttrekk og bevaring av elektronisk skapte arkiver, arkivinstitusjoner på sosiale medier, digitaliseringsprosjekter, formidling med mer. Og da også en sak om IKA Østfolds nettutstilling om husmannen Anton Kristiansen fra Varteig.

Bladet har også fått på plass nye nettsider denne våren der kan du også lese bladet digitalt. De finner du på www.arkheion.no.

Arkheion er et fagtidsskrift for kommunal arkivsektor, og eies av 23 KAI-institusjoner, deriblandt IKA Østfold. Vi er også representert i redaksjonen, ved Antonia Reime Aabø.