Her kan jeg skrive mer om selve dokumentet som vises. Dette er brevet til Formannskapet fra initiativgruppen for opprettelse av et Mødre- og bearselhjem i Sarpsborg som kunne ta i mot unge kvinner i en vanskelig situasjon.