Ole kommer til oss fra stillingen som prosjektleder for sakarkivsystemer i nye Indre Østfold kommune og arkivmedarbeider i Eidsberg kommune. Hos oss skal han jobbe med ordning av alle typer arkiver, fra de elektronisk skapte til 1700-tallsprotokoller.

Vi ønsker Ole velkommen til IKA Østfold!